Välkommen till Raftälvens Byalag

Byalaget omfattar innevånarna i byarna Raftälven och Sandviksjön samt ett antal utbor i olika delar av vårt avlånga land.

Byalagets mål

* Att stärka byns position i samhället och förankra en vi-känsla hos alla såväl fritidsboende som permanentboende.

* Att verka för bättre infrastruktur och stötta lokala ambitioner så att byns möjligheter till näringsliv och turism förbättras.

* Att med gemensamma aktiviteter skapa en livaktig by för både unga och gamla.

 

Hemsidan är under uppbyggnad